Laser på salong

hårborttagning med laser

Hårborttagning med laser

Laser har använts för kommersiell hårborttagning sedan 1995 och är idag en väldigt populär metod. Effekten är ofta god och behandlingen medför endast ett mindre mått smärta och obehag. Även bieffekter är vanligen lindriga och övergående. Metoden har trots sina fördelar också några begränsningar och resultatet beror mycket på vilken typ av hår det är som ska behandlas, samt vilken hudtyp man har.

Den här texten är en allmän genomgång av hårborttagning med laser. För mer djupgående beskrivningar av funktion, resultat och begränsningar bör du kontakta den klinik som ska utföra behandlingen eftersom olika lasersystem har olika förutsättningar, fördelar och begränsningar.

Hur fungerar hårborttagning med laser?

Laser är en röd, monokrom (enfärgad), ljusstråle med hög intensitet. Precis som med vanligt solljus absorberas laser olika mycket beroende på hur mörkt något är, ju mörkare materialet är desto mer av ljuset absorberas. Den energi som finns i ljuset omvandlas i materialet till värmeenergi vilket upphettar materialet 

I hårsäcken finns ett pigment som kallas melanin. Det är melaninet som avgör vilken färg håret får. Om melaninet i hårsäcken är mörkt absorberas laserns ljus vilket hettar upp och dödar proteinet och de stamceller som finns i  hårsäcken. Ju mörkare melanin, desto effektivare upphettning. Men melanin finns också i huden. Det är melanin (tillsammans med karotenoid) som avgör hudens färg och gör att huden blir mörkare vid solning. För att melaninet i huden inte ska hettas upp av lasern behöver den omkringliggande huden kylas för att inte skadas. Laserns våglängd och styrka måste också anpassas för att penetrera huden och nå hårsäcken med så liten påverkan på huden som möjligt.

Eftersom mörkare färger absorberar mer ljus och därmed utsätts för högre värmeenergi är den bästa kombinationen av hud och hårfärg för hårborttagning med laser, ljus hud med mörka hårstrån. Om huden är lika mörk eller mörkare än hårstråna är det svårare att selektivt hetta upp hårsäckarna utan att skada huden. Likaså fungerar hårborttagning med laser eventuellt sämre på ljusblont, grått och vitt hår eftersom melaninet i de fallen inte absorberar laserns energi tillräckligt mycket. Även rött hår är svårare att behandla med laser eftersom laserns ljus, som är rött, studsar på det röda melaninet. Men dagens lasrar har blivit betydligt bättre! Så var noggrann med att undersöka att den salongen du vill till har en modern laser om du tillhör de svårare fallen.

Vad är IPL och vad skiljer IPL från laser?

IPL står för ”Intese Pulse Light”, eller på svenska, ”Intensivt Pulserande Ljus”. Den stora skillnaden mellan laser och IPL har att göra med ljusets våglängd. Våglängden är ett mått på hur lång en svängning i ljuset är och mäts i nanometer.

Laser har endast en våglängd och det finns många olika typer av laser. Det vanligaste typerna för hårborttagning är rubin-, alexandrit-, diod- och Nd:YAG-laser. Var och en av dessa har en unik våglängd som gör att de tränger ner olika djupt i huden och levererar olika mängder energi.

IPL är ett bredspektrat ljus vilket innebär att det har flera våglängder. Detta ljus färdas genom ett filter som filtrerar bort oönskade våglängder. Ibland används även termen HPL, Home Pulse Lightning, vilket kan ses som en variant på IPL men där man betonar att det rör sig om en maskin för hemmabruk.

IPL är överlag snabbare än laser då ett större område kan behandlas samtidigt. Men laser kan med sin specifika våglängd bättre anpassas efter aktuell hud- och hårtyp och därför åstadkomma bättre resultat på ett specifikt område. Just hud- och hårtyp avgör vilken av metoderna som passar bäst. Många kliniker och salonger erbjuder både laser och IPL beroende på vad som ska behandlas.

När man utför hårborttagning med laser eller IPL är målet att använda rätt våglängd och rätt mängd energi för just den hud- och hårtyp man behandlar. Olika våglängder tränger olika djupt in i huden och värmer upp olika upptagningsämnen – i fallet hårborttagning är upptagningsämnet pigmentet i hårsäcken. Om man har fel inställningar riskerar man att värma upp annan vävnad, exempelvis huden, vilken då kan skadas och få fula märken.

The Fitzpatrick Skin Tone Scale

fitzpatrick-skalan

När man pratar om laser pratar man ofta också om hudtyp eftersom val av utrustning och resultat är beroende av vilken typ av hud personen har. Inom medicinsk hudvård och bland hudläkare används en skala som kallas Fitzpatrik Skin Tone Scale för att beskriva hudens utseende. Skalan är uppdelad i sex steg där zon I är hud med den ljusaste färgen och zon VI avser den mörkaste hudfärgen. Det är viktigt att ta reda på var på skalan man ligger då detta påverkar val av utrustning, inställning på utrustningen och resultatet av behandlingen. Ju mer pigment huden har desto större är risken att huden skadas vid behandling. Vissa kombinationer av hud- och hårtyper lämpar sig helt enkelt inte för behandling med laser eller IPL.

Överlag kan man säga att behandlingen är enklare och ger bättre resultat ju lägre man befinner sig på skalan. Men resultatet beror även på hårets färg och hur grovt det är. Bäst förutsättningar för en lyckad behandling har ljus hud med mörka hårstrån.

Olika typer av laser

Det finns i stort sett fyra olika typer av laser för hårborttagning och det som skiljer dem åt är våglängden. Rubinlasern är röd, medan alexandrit-, diod- och Nd:YAG-lasern befinner sig i det infraröda spektrumet. En längre våglängd innebär att ljuset tränger ner djupare i huden utan att melaninet i huden absorberar lasern, den är alltså skonsammare för omkringliggande vävnad. Men samtidigt blir även absorptionen i hårsäcken sämre vilket ger sämre resultat, eller kräver högre fluens, vilket är mer smärtsamt. Det gäller därför att hitta den laser som är bäst anpassad för den aktuella  hud- och hårtypen.

De lasrar som används vid hårborttagning är:

  • Rubinlaser: 694 nm. Bäst lämpad för mörkt hår på ljus hy.
  • Alexandritlaser: 755 nm. Den längre våglängden gör att den penetrerar huden djupare utan att melaninet i huden absorberar ljuset. Den fungerar därför bra även om huden är lite mörkare (hudtyp I-III). Den har större spotsize än diodlasern vilket gör den lämplig för behandling av större ytor.
  • Diodlaser: 800 – 810 nm. Likt alexandritlasern gör den längre våglängden att lasern kan penetrera huden utan att skada melaninet i överhuden (epidermis) och träffa hårsäcken direkt. Den fungerar på hudtyp I-VI. Fungerar särskilt bra på grova mörka hårstrån.
  • Nd:YAG-laser: 1064 nm. Nd:YAG-lasern är skonsammast av alla lasrar och fungerar även bra på de mörkaste hudtonerna. Men överlag ger den sämre hårreduktion än övriga våglängder.

I den forskning som gjorts på hårborttagning med laser kan man se att alexandrit- och diodlaser överlag ger bäst resultat. Smärtan under behandlingen upplevs ofta som ungefär likvärdig, likaså är biverkningarna i stort sett de samma.

Förutom våglängd spelar även spotsize, fluence och pulsvaraktighet in på hur effektiv laserbehandlingen är. Spotsize är storleken på det område som kan behandlas samtidigt. Ofta ligger det på runt 10 x 10 mm, men det förekommer stora variationer. Fluence är den effekt som lasern avger, vilken mäts i J/cm². Pulsvaraktighet är den tid under vilken lasern lyser, vilket handlar om tusendelar av en sekund. Tillsammans bestämmer dessa parametrar hur effektiv och snabb behandlingen är, och hur skonsam den är för omkringliggande vävnad. Det är teknikerns uppgift att försöka hitta en optimal balans mellan dessa faktorer − ju mer erfaren tekniker, desto bättre resultat.

Det finns olika system inom respektive typ av laser. Vissa använder en kylande luftström för att kyla omkringliggande hud, andra har kylda munstycken och vissa använder ett vakuum för att suga upp huden närmare ljuskällan vilket ger bättre resultat.

Fördelar med hårborttagning med laser

Hårborttagning med laser fungerar såväl i ansiktet som på armar, ben, rygg, bikinilinjen, i armhålan och på andra ställen. Lasern är väldigt precis och kan ta bort grova hårstrån men ändå lämna omkringliggande hud i stort sett oskadd. 

Det är en snabb metod då en ljuspuls bara tar en bråkdel av en sekund men tar bort flera hårstrån. Att behandla en överläpp tar någon minut, medan ryggen eller benen tar drygt en timme. De flesta patienter upplever goda resultat efter tre till sju behandlingar.

Behandlingen upplevs ofta som lätt obehaglig men inte smärtsam. Allvarliga bieffekter är ovanligt och det obehag som uppstår i och med behandlingen är ofta milt och övergående.

Hur effektiv är hårborttagning med laser?

Hårborttagning med laser är ofta väldigt effektivt men marknadsföringen av behandlingen kan vara lite missvisande. Ofta marknadsförs behandlingen som “permanent” hårborttagning, vilket låter som att allt hår försvinner för alltid. Men även om de flesta upplever goda resultat är det sällan en hundraprocentig hårreduktion över tid. Många kliniker uppger en hårreduktion på runt 90 % efter fyra till sex behandlingar. Även detta kan vara i överkant. Hur effektiv behandlingen är beror på vilken laser som används, typen av hår och hud, och hur duktig teknikern är.

Det har gjorts ganska många kliniska tester kring effektiviteten av hårborttagning med laser. I ett test av både alexandrit- och diodlaser fann man att patienter som genomgått 4 behandlingar med 4 − 6 veckors mellanrum fick en hårreduktion på runt 85 %, 12 månader efter sista behandlingen. 

I en stor turkisk studie fann man att reduktionen var runt 80 %, sex månader efter sista behandlingen (antal behandlingar framgår ej). Annan forskning visar blygsammare resultat, där mängden hår i armhålan reducerades med runt 50 % efter 3 behandlingar. Resterande hår var dock märkbart ljusare och finare än innan behandlingen.

De hårsäckar som inte dör, men ändå skadas, ger ofta upphov till ett tunnare och ljusare hår än tidigare. Detta kan ske redan efter en behandling. Dessa hårstrån kan vara svårare att se även om de finns där. Detta innebär också att de blir svårare att komma åt med laser och i dessa fall kan andra hårborttagningsmetoder vara mer effektiva.  

Det är heller inte möjligt att ta bort ljusblont, grått, vitt eller rött hår med hjälp av laser eftersom färgen på melaninet inte absorberar ljuset från lasern i tillräcklig mängd för att upphettningen ska kunna döda hårsäcken.

Även om allt hår inte försvinner för alltid är laserbehandling ofta mycket effektivt. Särskilt effektiv är den på mörka och grova hårstrån, alltså de hårstrån som syns mest. Därför kan även ett resultat på runt 80 procents hårreduktion upplevas som fullgott. Speciellt om kvarvarande hår blivit tunnare och ljusare. Det hårsäckar som har förstörts kommer heller inte att producera nytt hår längre fram.

Men förändringar i hormonnivåer kan få nya hår att växa fram ur andra hårsäckar. Detta kan ske i samband med till exempel graviditet, klimakteriet eller medicinering. Det kan därför behövas ytterligare behandlingar i sådana fall.

Bieffekter

Själva behandlingen upplevs oftast som inte speciellt smärtsam, men ett viss mått av smärta och obehag ska man ändå räkna med. För att uppnå celldöd i hårsäcken måste den upphettas till runt 72ºC. Nervcellerna i huden signalerar smärta vid kortvarig upphettning till 42ºC − hur ont detta uppfattas är väldigt individuellt. Direkt i anslutning till behandlingen kan huden kännas öm, som om man bränt sig i solen. Detta brukar lägga sig efter några timmar. Mer ihållande bieffekter är ovanliga men förekommer.

Den största risken är att huden brännskadas, vilket i sin tur kan leda till olika besvär. Även om dessa besvär allt som oftast är milda och övergående ska man vara medveten om att risken för besvärligare bieffekter finns.

Inflammation i hårsäckarna och rodnad är väldigt vanligt men försvinner oftast inom ett par dagar. Obehaget kan avhjälpas med kallt vatten eller kylpåsar.

Andra bieffekter kan vara tillfälliga pigmentförändringar, klåda, blåsor och ömhet.

Betydligt mer ovanliga bieffekter är ärrbildning, permanenta pigmentförändringar (både ljusa och mörka beroende på hudtyp och skada) och infektioner orsakade av bakterier eller herpes simplex-virus som angriper mer allvarligt skadad hud. Ju mörkare hud patienten har ju större risk föreligger för dessa skador eftersom mörka pigment absorberar mer värme från laserstrålen.

Om man får skorpor är det viktigt att dessa behandlas på rätt sätt, ofta med mjukgörande och fuktgivande krämer, för att undvika ärrbildning.

Om laserbehandlingen utförs av en seriös och erfaren tekniker är allvarligare bieffekter mycket ovanliga. I en turkisk studie med 2359 deltagare noterades bieffekter i 2,2 % av fallen. Majoriteten av dessa var tillfälliga pigmentförändringar, blåsor och inflammation i hårsäckar − inga ärrbildningar eller långvariga pigmentförändringar rapporterades.

Vid bieffekter utöver de vanliga, eller vid ihållande smärta, ger den som behandlat råd och hjälp med eftervården.

Om man drabbas av en allvarlig bieffekt bör man uppsöka läkare direkt.

Hur går behandlingen till?

Innan behandlingen gör man först en konsultation för att diskutera vilket resultat man kan vänta sig. Vid själva behandlingen klipps håret ner till några millimeters längd. Lasern ställs in för att fungera optimalt utifrån hudfärg, hårets färg, tjocklek och placering. För att skydda huden från upphettning kommer någon form av kylsystem användas, exempelvis en kylande luftström eller gel. Detta gör att lasern kan passera genom huden och nå hårsäcken utan att skada huden.

Alla som vistas i rummet under behandlingen bör bära skyddsglasögon för att utesluta att ögonen tar skada av laserstrålen om den skulle riktas fel.

Ett mindre område kommer först att behandlas. Sedan avvaktar man i väntan på resultat och eventuella oönskade reaktioner. Detta för att försäkra att rätt inställningar på lasern används. Därefter behandlas hela området − hur lång tid det tar beror på områdets storlek.

Efter behandlingen kan man få något att kyla huden med, typ lotion, kallt vatten eller gel, för att lindra eventuella obehag som kan uppstå.

Antal behandlingar

På grund av hårets olika faser behöver man ofta göra ett antal behandlingar för att få ett gott resultat.

Håret kan befinna sig i tre olika faser: tillväxtfas (anagen), vilofas (katagen) och övergångsfasen (telogen). Hårborttagning med laser fungerar endast på hår i tillväxtfas eftersom hårstrået då har full kontakt med hårsäcken. Vilofasen är vanligtvis runt 3 − 4 veckor för att sedan övergå i övergångsfasen (som varar i 3 − 4 månader) då hårstrået helt förlorar kontakt med hårsäcken och faller av samtidigt som ett nytt hårstrå börjar växa. 

Fasernas längd är olika hos olika personer och skiljer sig även åt beroende på var håret sitter. Hår i armhålor och i bikinilinjen går snabbast att behandla medan hår på rygg och ben tar längre tid eftersom håret där har en längre vilofas.

Eftersom olika hårstrån inom samma område kommer befinna sig i olika stadier vid behandlingen måste man göra flera behandlingar, normalt tre till sex stycken. Mellan behandlingarna väntar man normalt fyra till sex veckor.

Redan efter första behandlingen kan håret bli tunnare och ljusare, även om det växer ut igen. Efter tillräckligt många behandlingar kommer det mesta av håret att helt sluta växa tillbaka.

Antal behandlingar beror på typen av hår som ska behandlas, och det kan krävas fler än sex behandlingar. Det bästa är att rådgöra innan man påbörjar första behandlingen.

Innan och efter behandlingen

Att behandla med laser kräver god kunskap och bra utrustning. Det finns ingen kvalitetskontroll inom branschen, och inga krav på sjukvårdsutbildning av personal. Kolla därför att den person som ska utföra behandlingen har tillräcklig kompetens, god erfarenhet och ett bra rykte. Om behandlingen ska ske i området runt ögonen krävs dock att företaget/salongen har en ansvarig läkare.

Titlar som certifierad eller diplomerad är ingen garanti för kompetens då de får användas av vem som helst. Likaså gäller benämningen klinik.

Vid den första kontakten med kliniken, som ofta är en konsultation, ska du informeras om vad du kan förvänta dig för resultat och vilka förberedelser du bör göra. Det vanligaste råden är som följer:

  • Undvik behandlingar som plockning, vaxning eller elektrolys sex veckor innan laserbehandlingen. Detta eftersom lasern angriper hårroten vilken tillfälligt avlägsnas vid sådana behandlingar. Det går däremot bra att raka bort håret veckorna innan behandlingen.
  • Om man har ljus hy bör man undvika solning eller använda solskydd sex veckor innan behandlingen eftersom lasern är mer skonsam mot ljus hud. Solljus kan också bleka håret vilket ger ett sämre resultat av lasern.
  • Av samma anledning ska man även undvika att bleka håret.
  • Om man har mörk hud kan det vara aktuellt att använda en blekningsprodukt på området som ska behandlas.
  • Vissa läkemedel och brun-utan-solprodukter kan öka risken för bieffekter av laserbehandlingen, rådgör därför innan behandlingen om du använder sådana produkter eller preparat.

Direkt efter behandlingen ska man inte att tillföra ytterligare värme till det behandlade området. Att träna, basta eller duscha varmt ska därför undvikas för att minska risken för bakterietillväxt. Man bör också undvika solning i sex veckor.
Någon eller några dar efter behandlingen kommer huden bete sig som vore den solbränd. Kalla kompresser och fuktgivande krämer kan hjälpa mot obehaget.

Smink går bra att använda redan nästa dag, förutsatt att huden inte fått blåsor.
Hårstråna kommer att lossna under ungefär en månads tid. Låt detta ske av sig själv och försök inte påskynda processen.