Laser hemma

hårborttagning med laser hemma

Hårborttagning Med Laser Eller IPL Hemma​

Det blir allt mer populärt att använda laser och IPL för att avlägsna oönskad hårväxt. Det finns numera även maskiner anpassade för hemmabruk. Men hur bra fungerar dessa och vad är skillnaden mellan att behandla sig själv hemma och att genomgå en laser-behandling på en salong eller klinik? Dessa och några andra frågor kommer att besvaras nedan.

Hur fungerar hårborttagning med laser och IPL?

Laser och IPL (Intense Pulse Light) är olika typer av ljus. Hårborttagning genom dessa metoder går till så att ljuset tränger ner i huden och träffar de mörka pigment som finns i hårsäckarna. Där omvandlas ljuset till värmeenergi som värmer upp hårsäcken. Om temperaturen i hårsäcken blir tillräckligt hög förstörs hårsäcken vilket hindrar nytt hår från att växa ut. Om inte tillräcklig värme uppstår kan hårsäcken ändå skadas och övergå i vilofas. Det innebär att inget hår växer ut under en period och håret som senare växer ut blir ofta tunnare och ljusare.

Precis som med ljus från exempelvis solen eller lampor absorberas laser och IPL bättre av mörka färger än av ljusa. Även i huden finns det pigment som kan värmas upp och ju mörkare dessa är desto mer värms de upp. Om pigmenten i huden värms upp tillräckligt mycket kan brännskador uppstå. Men om hudens pigment är ljusa och pigmentet i hårsäcken mörkt värms hårsäcken upp utan att den omkringliggande huden gör det. Därför har ljus hud med mörka hårstrån bäst förutsättningar för en lyckad behandling. Det innebär också att det blir mindre viktigt vilken typ av maskin som används.

Ju mörkare hud man har desto mer ökar risken för upphettning av pigmenten i huden, vilket medför ökad risk för bieffekter. Därför blir valet av maskin mer avgörande ju mörkare hudton man har. Överlag är laser mer lämpat för mörkare hudtoner.

Vitt och rött hår är mycket svårt att behandla med laser och IPL eftersom pigmenten i hårsäckarna inte tar upp tillräckligt med ljus för att upphettas tillräckligt för ett bra resultat.

Läs en mer utförlig beskrivning av hårborttagning med laser.

Skillnaden mellan behandling på salong och hemma

Det flesta maskiner som säljs för hemmabruk använder IPL och inte laser, men det finns även några som använder laser. När det gäller hemmamaskiner är skillnaden i resultat mellan laser och IPL liten. Överlag kan man säga att laser är mer effektivt på att åstadkomma önskad effekt om rätt typ av laser används på rätt typ av hud och hår. IPL är mer allround och går snabbare att behandla med.

Salonger erbjuder ofta både laser och IPL. Den stora skillnaden vad gäller utrustning mellan behandling på salong och hemma är att utrustning som används på professionella salonger är starkare än den för hemmabruk. Det innebär att den har en högre fluens, eller energi – alltså mängden ljusstrålning.

För att förstöra en hårsäck måste den upphettas till minst 72 grader. Effekten på till exempel en alexandritlaser måste ligga på 9-12 j/cm² för att uppnå den temperaturen i hårsäcken; hemmasystem levererar runt 3-8 j/cm² vilket alltså är för lite. Om hårsäcken förstörs hindras nytt hår från att växa ut. Den värme som skapas av en maskin för hemmabruk är endast tillräcklig för att försätta hårsäcken i vilofas, vilket innebär inget nytt hår växer ut under en tid. Mängden hår som växer ut kan dock att minska över tid, och/eller bli ljusare och finare.

Att kalla behandlingen för hårborttagning är lite missvisande då det mycket sällan uppstår en  total hårborttagning över tid. Istället borde man tala om hårreduktion. Resultatet man kan få på en professionell klinik är mer likt en permanent hårborttagning då hårsäckarna faktiskt slutar producera nytt hår efter en lyckad behandling. Behandling med hemmamaskin kommer däremot inte att uppnå sådant resultat, utan bör snarare betraktas som en hårreduktion under en period. 

Oavsett om behandlingen görs på salong eller hemma behöver den upprepas flera gånger innan ett bra resultat uppnås. Detta eftersom håret befinner sig i olika faser och behandlingen förutsätter att håret är i tillväxtfas för att fungera. Normalt krävs fler och tätare behandlingar med en hemmautrustning jämfört med den på salong.

Likaså krävs det extra behandlingar efter en tid för att eliminera hår som ändå dykt upp, oavsett om behandlingen utförts hemma eller på salong – ingen hårborttagning är som sagt  hundraprocentig över tid. Om behandlingen görs hemma behöver den normalt upprepas var fjärde till åttonde vecka. Detta eftersom hårsäcken går tillbaka från vilofas till tillväxtfas efter en tid. Hårborttagning på salong är mer effektiv och extra behandlingar kan ligga månader eller år framåt.

Eftersom energin i hemmamaskinerna är lägre är de skonsammare mot huden. Mindre, om ens någon, efterbehandling krävs och behandlingen beskrivs ofta som smärtfri medan den på salong i bästa fall kan upplevas som obekväm och ofta som något smärtsam. Detta beror på att högre temperatur uppnås med professionell utrustning. Men på en salong får man också hjälp med eftervården.

Vad kostar en maskin för hemmabruk?

Priset är så klart en annan skillnad mellan behandling på salong och hemma. En bra utrustning för hemmabruk startar runt 3 000 kronor och de som oftast får toppbetyg i tester kostar strax över 4 000 kronor. Lampan i de bättre maskinerna uppges hålla för 10 till 15 års behandlingar. Billiga maskiner har visat sig vara mindre effektiva och därför inte värda pengarna, även om de är billiga.

Behandling på salong kostar exempelvis runt 1 000 kronor för armhålorna, eller 2500 – 3500 kronor för benen. Men det är priset för en behandling och normalt behövs 4 till 7 behandlingar. Ofta köper man flera behandlingar på en gång och då ges ett rabatterat pris. Genomgår man behandlingen på salong krävs det färre återbesök när önskat resultat väl uppnåtts, medan hemmabehandlingen behöver bättras på med jämna mellanrum.

På  en bra salong betalar man delvis för att bli behandlad av en tekniker med god kunskap och lång erfarenhet, vilket man inte besitter själv. Likaså får man en grundlig genomgång innan behandlingen där man går igenom personens förutsättningar och vilket resultat man kan vänta sig. Det görs även en hälsodeklaration eftersom det finns risker med laser- och IPL-behandling.

Att tänka på om man ska använda laser hemma

Om man ska genomgå en laser- eller IPL-behandling på en professionell och seriös salong/klinik får man först genomgå en konsultation och göra en hälsodeklaration. Ska du göra behandlingen för egen hand är det därför viktigt att ta reda på så mycket fakta du kan om just dina förutsättning. Det gäller inte bara hud- och hårtyp utan även om behandlingen är lämplig med tanke på tidpunkt, eventuella läkemedel och preparat m.m.

Om man vet eller tror att man befinner sig på den övre delen av Fitzpatrik-skalan  är det en god idé att göra en hudtypsbedömning på en professionell salong/klinik, även om man tänker utföra behandlingen hemma. De flesta maskinerna för hemmabruk är endast avsedda för hudtyperna I – IV. Däremot finns det salonger som kan behandla typ V och VI med viss typ av laser.

Likaså bör du konsultera en salong om ditt hår är vitt, väldigt ljust eller rött, eller om din hud är väldigt ljuskänslig.

Läs utrustningens bruksanvisning noga då olika utrustningar fungerar på olika sätt. Läs också några oberoende recensioner om maskinen innan du köper den. Många företag överdriver gärna sina maskiners förträfflighet och tonar ner dess svagheter.

Det är bättre att göra rejäla efterforskningar innan behandlingen än efteråt. Om behandlingen inte gick som den skulle har du i bästa fall inte fått det resultat du hoppats på, i värsta fall har du skadat dig själv.

Nedan följer några punkter som är allmänna och gäller för alla typer av hårborttagning med laser eller IPL:

  • Undvik solning eller använd hög solskyddsfaktor sex veckor innan behandlingen eftersom pigmenten i huden aktiveras och blir mörkare av solning, vilket ökar risken för att huden skadas vid behandlingen.
  • Eftersom laser och IPL angriper hårroten är det viktigt att den finns kvar vid behandlingen. Därför ska man inte plocka, vaxa eller använda elektrolys på det hår man ska behandla sex veckor innan behandlingen. Däremot går det bra att raka bort håret ända fram till behandlingen eftersom det inte påverkar hårroten.
  • Undvik betakaroten-tabletter och brun-utan-solprodukter eftersom de kan öka risken för bieffekter av laser- eller IPL-behandling.
  • Vissa läkemedel gör att man blir ljuskänslig och bör avstå behandling med laser eller IPL. Bland dessa läkemedel finns kortison, Roaccutan (isotretinoin) och vissa typer av antibiotika (bl.a. Tetracyklin Meda).
  • Om du äter A-vitamin bör du avstå behandling.
  • Om du regelbundet äter någon medicin, kosttillskott eller annat preparat är det viktigt att du försäkrar dig om att det inte kan påverka behandlingens effekter. Rådgör därför med någon som kan laser och IPL, t.ex. en läkare eller hudterapeut, innan du påbörjar behandlingen.
  • Gravida och ammande bör avstå behandling med laser eller IPL.
  • Vid minsta osäkerhet är det klokt att kontakta en professionell klinik eller salong.